داعش ۱۲ سوری را گردن زد

داعش ۱۲ سوری را گردن زد
جلادان تروریست های تکفیری داعش ۱۲ سوری را که در درگیری های قلومن به اسیری گرفته بودند، را ذبح کردند. عناصر تروریستی داعش ۱۲ نفر از جمله ۴ کارمند، ۴ نیروی وابسته به دولت سوریه و ۴ نفر از نیروهایی را که در درگیری‌های «قلمون» به اسارت گرفته شده بودند…

داعش ۱۲ سوری را گردن زد