داعش مسئولیت حمله در استرالیا را به عهده گرفت

داعش مسئولیت حمله در استرالیا را به عهده گرفت
گروه تروریست داعش اعلام کرد یکی از نیروهایش مسئول تیراندازی و گروگانگیری در استرالیا بوده است.

داعش مسئولیت حمله در استرالیا را به عهده گرفت