خوش قدمی کدو تنبل 639 کیلویی برای صاحبش +عکس

خوش قدمی کدو تنبل 639 کیلویی برای صاحبش +عکس
مجله خبری دوستان : خوش قدمی کدو تنبل ۶۳۹ کیلویی برای صاحبش ؛ در یک مسابقه که در کشور اسلونی تحت عنوان تشخیص سنگین ترین کدو تنبل برگزار شد صاحب…

خوش قدمی کدو تنبل 639 کیلویی برای صاحبش +عکس