خلاصه واقعه عاشورا / در کربلا چه گذشت ؟!

خلاصه واقعه عاشورا / در کربلا چه گذشت ؟!
مجله خبری دوستان : حضرت امام حسین (ع) اسوه جوانمردی و ایثار و فداکاری است. امام حسین (ع) حاضر شد خانواده و تمام زندگی خود را فدای آرمان هایش کند….

خلاصه واقعه عاشورا / در کربلا چه گذشت ؟!