خط تولید پراید در کره جنوبی ۲۸ سال پیش!

خط تولید پراید در کره جنوبی ۲۸ سال پیش!
تصویری از خط تولید پراید در کره جنوبی در سال (۱۹۸۸) میلادی را مشاهده می کنید.

خط تولید پراید در کره جنوبی ۲۸ سال پیش!