حواشی افتتاحیه سومین اجلاس مجلس خبرگان/ چه کسی روی صندلی آیت‌الله هاشمی نشست؟

حواشی افتتاحیه سومین اجلاس مجلس خبرگان/ چه کسی روی صندلی آیت‌الله هاشمی نشست؟

حواشی افتتاحیه سومین اجلاس مجلس خبرگان/ چه کسی روی صندلی آیت‌الله هاشمی نشست؟