حمله گاو وحشی به خودروی شاسی بلند +تصاویر

حمله گاو وحشی به خودروی شاسی بلند +تصاویر
یک گاو خشمگین با هجوم به خودروی شاسی بلند موجب ایجاد ترس و وحشت در میان مردم شد! تصاویری که می بینید از یک مراسم در اسپانیا گرفته شده است که برای گاوبازی چندین گاو را در خیابان‌ها رها می‌کنند و گاوها به دنبال انسان‌ها می‌دوند.     در مراسمی…

حمله گاو وحشی به خودروی شاسی بلند +تصاویر