حمایت وحید جلیلی از فاطمه معتمدآریا

حمایت وحید جلیلی از فاطمه معتمدآریا
حدود یک ماه قبل بود که یک تصویر خیلی در فضای رسانه‌ای سینمایی کشور بازنشر شد؛ صحنه‌ای از یک میز غذا با حضور وحید جلیلی، منتقد سینمایی اصولگرا با فاطمه…

حمایت وحید جلیلی از فاطمه معتمدآریا