حمایت بانک صادرات از خودرو سازان خراسان رضوی

حمایت بانک صادرات از خودرو سازان خراسان رضوی
لازم بذکر است مانده تسهیلات اعطایی این بانک تا پایان سال ١٣٩٥ بالغ بر ٦٥٠ هزار میلیارد ریال می باشد که این میزان تسهیلات اعطایی نسبت به پایان سال قبل (اسفند ١٣٩٤) معادل ٣٦/٣درصد رشد داشته است.

حمایت بانک صادرات از خودرو سازان خراسان رضوی