حضور نماینده مقام معظم رهبری در محل حادثه معدن آزادشهر

حضور نماینده مقام معظم رهبری در محل حادثه معدن آزادشهر
وحید حقانیان به عنوان نماینده ویژه مقام معظم رهبری دقایقی پیش در محل حادثه معدن آزادشهر حضور یافته از اقدامات امدادرسانی بازدید کرد.

حضور نماینده مقام معظم رهبری در محل حادثه معدن آزادشهر