حراج خودروی قدیمی علی پروین! +عکس

حراج خودروی قدیمی علی پروین! +عکس
علی پروین خودروی قدیمی‌ اش را برای کمک به خیریه به حراج گذاشت. حراج خودروی قدیمی علی پروین!

حراج خودروی قدیمی علی پروین! +عکس