حذف ایران از فهرست نامزدهای میزبانی جام‌جهانی ۲۰۲۰ فوتسال؟

حذف ایران از فهرست نامزدهای میزبانی جام‌جهانی ۲۰۲۰ فوتسال؟
ابراز ناامیدی رئیس فدراسیون فوتبال بعد از برگزاری جلسه شورای فیفا، گمانه‌زنی حذف ایران از بین نامزدهای میزبانی جام جهانی را تقویت می‌کند.

حذف ایران از فهرست نامزدهای میزبانی جام‌جهانی ۲۰۲۰ فوتسال؟