حداد: برخی از دوستان در «جمنا» درست تصمیم نگرفتند و بهانه به دست رقیب دادند / در انتخابات مجلس دهم، حریف شیطان نشدیم

حداد: برخی از دوستان در «جمنا» درست تصمیم نگرفتند و بهانه به دست رقیب دادند / در انتخابات مجلس دهم، حریف شیطان نشدیم
عضو هیأت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: باید بدانیم که ما لزوماً قرار نیست یک کاندیدا را در برابر کاندیدای جریان مقابل قرار دهیم، چراکه این موضوع بستگی به اوضاع و احوال زمانه دارد.

حداد: برخی از دوستان در «جمنا» درست تصمیم نگرفتند و بهانه به دست رقیب دادند / در انتخابات مجلس دهم، حریف شیطان نشدیم