حدادی: هرچه‎ داشتم خرج جراحی پایم کردم

حدادی: هرچه‎ داشتم خرج جراحی پایم کردم
نایب قهرمان المپیک ۲۰۱۲ لندن گفت: با وجود اینکه عمل جراحی کردم اما هنوز پایم درد می‎کند.

حدادی: هرچه‎ داشتم خرج جراحی پایم کردم