حادثه تروریستی در انگلیس؛ بیش از ۴ کشته و ۱۲ زخمی برجای گذاشت

حادثه تروریستی در انگلیس؛ بیش از ۴ کشته و ۱۲ زخمی برجای گذاشت
شاهدان عینی می گویند ۳ جوانی که سوار بر کامیون بودند، ایتدا با سرعت عادی در حرکت بودند، اما با نزدیک شدن به جمعیت سرعت خود را افزایش داده و…

حادثه تروریستی در انگلیس؛ بیش از ۴ کشته و ۱۲ زخمی برجای گذاشت