حادثه برای کارکنان راه آهن در لرستان/ یک نفر کشته و دو نفر مجروح شدند

حادثه برای کارکنان راه آهن در لرستان/ یک نفر کشته و دو نفر مجروح شدند

حادثه برای کارکنان راه آهن در لرستان/ یک نفر کشته و دو نفر مجروح شدند