جهانبازی: از امروز همه فراموشم می‌کنند

جهانبازی: از امروز همه فراموشم می‌کنند
مصدومیت‌های پیاپی باعث شد تا یکی دیگر از داوران نسل طلایی فوتبال ایران برای همیشه از دنیای قضاوت خداحافظی کند.

جهانبازی: از امروز همه فراموشم می‌کنند