جلسه ویژه دو ساله پارلمان انگلیس برای بریگزیت

جلسه ویژه دو ساله پارلمان انگلیس برای بریگزیت
پارلمان انگلیس در اقدامی کم سابقه قرار است به منظور مقابله با پیچیدگی‌های فرایند جدایی این کشور از اتحادیه اروپا جلسه‌ای دو ساله داشته باشد.

جلسه ویژه دو ساله پارلمان انگلیس برای بریگزیت