جلسه توجیهی کاخ سفید با 100 سناتور درباره کره شمالی

جلسه توجیهی کاخ سفید با 100 سناتور درباره کره شمالی
رئیس‌جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه میزبان جلسه‌ای اضطراری درباره کره‌شمالی با حضور کلیه اعضای مجلس سنا خواهد بود.

جلسه توجیهی کاخ سفید با 100 سناتور درباره کره شمالی