جزیره ای شگفت انگیز در کشور جنگ زده یمن +تصاویر

جزیره ای شگفت انگیز در کشور جنگ زده یمن +تصاویر
جزیره سوکوترا در یمن که ۱/۳ پوشش گیاهى شگفت انگیز آن خاص این جزیره است، این جزیره یادآور فیلم هاى تخیلى هالیوودى است. جزیره ای شگفت انگیز در کشور جنگ…

جزیره ای شگفت انگیز در کشور جنگ زده یمن +تصاویر