جان کری: تحریم ها علیه ایران را به خاطر تروریسم تمدید کردیم

جان کری: تحریم ها علیه ایران را به خاطر تروریسم تمدید کردیم
وزیر خارجه آمریکا در گفت‌و‌گو با شبکه اسکای نیوز عربی مدعی شد که تحریم ها علیه ایران را به دلیل حمایت این کشور از تروریسم تمدید کرده‌ایم .

جان کری: تحریم ها علیه ایران را به خاطر تروریسم تمدید کردیم