جانشین فرمانده ارتش:آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با واکنش‌های احتمالی به عملیات موشکی سپاه / بیش از ۶۰ تیم تروریستی وارد کشور شده بودند

جانشین فرمانده ارتش:آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با واکنش‌های احتمالی به عملیات موشکی سپاه / بیش از ۶۰ تیم تروریستی وارد کشور شده بودند

جانشین فرمانده ارتش:آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با واکنش‌های احتمالی به عملیات موشکی سپاه / بیش از ۶۰ تیم تروریستی وارد کشور شده بودند