جانسون: اقدامات کره شمالی غیرقانونی است/ درکنار ژاپن ایستاده‌ایم

جانسون: اقدامات کره شمالی غیرقانونی است/ درکنار ژاپن ایستاده‌ایم

جانسون: اقدامات کره شمالی غیرقانونی است/ درکنار ژاپن ایستاده‌ایم