تیپ متفاوت میترا حجار در مراسم اکران “ملی و راه های نرفته اش”

تیپ متفاوت میترا حجار در مراسم اکران “ملی و راه های نرفته اش”
تصویری از میترا حجار بازیگر ۴۰ ساله کشورمان،  در مراسم اکران خصوصی فیلم “ملی و راه های نرفته اش” را مشاهده می کنید. مَلی و راه‌های نرفته اش فیلمی به…

تیپ متفاوت میترا حجار در مراسم اکران “ملی و راه های نرفته اش”