توماس ادیسون سارق ایده ها ! +عکس

توماس ادیسون سارق ایده ها ! +عکس
در حالى که اکثر مردم ادیسون را مخترع لامپ مى دانند، وى تنها لامپ هاى رشته اى را به صورت تجارى تولید کرده است، البته اگر از نظرات نیکولا تسلا…

توماس ادیسون سارق ایده ها ! +عکس