توقیف سریال «عاشقانه» قطعی است

توقیف سریال «عاشقانه» قطعی است
محمد صراف، رییس صنف VOD و IPTV،عنوان کرده است که توقیف سریال «عاشقانه» کاملاً قطعی ایست. رییس صنف VOD و IPTV عنوان کرد که توقیف سریال «عاشقانه» قطعی است. ….

توقیف سریال «عاشقانه» قطعی است