توضیحات رییس پلیس اصفهان درباره بسته مشکوک نجف‌آباد: نه انتحاری بود، نه انفجاری و نه امنیتی

توضیحات رییس پلیس اصفهان درباره بسته مشکوک نجف‌آباد: نه انتحاری بود، نه انفجاری و نه امنیتی

توضیحات رییس پلیس اصفهان درباره بسته مشکوک نجف‌آباد: نه انتحاری بود، نه انفجاری و نه امنیتی