توضیحات تهیه‌ کننده «دورهمی» برای ادامه برنامه

توضیحات تهیه‌ کننده «دورهمی» برای ادامه برنامه
حمید رحیمی نادی، تهیه کننده برنامه دورهمی، در پی شایعاتی که برای این برنامه پیش امده است، توضیحاتی را ارایه کرده است. در پی طرح شایعات مختلف در باره اختلاف…

توضیحات تهیه‌ کننده «دورهمی» برای ادامه برنامه