تهیه‌کننده هالیوود به عنوان وزیر خزانه‌داری آمریکا تعیین شد

تهیه‌کننده هالیوود به عنوان وزیر خزانه‌داری آمریکا تعیین شد

تهیه‌کننده هالیوود به عنوان وزیر خزانه‌داری آمریکا تعیین شد