تنها کشورهایی که 6 فصل دارند! +عکس

تنها کشورهایی که 6 فصل دارند! +عکس
در حالی که اکثر کشورهای جهان تنها ۴ فصل دارند، مدرم بنگلادش و هندوستان ۶  فصل متفاوت را تجربه می کنند. تنها کشورهایی که ۶ فصل دارند! کشورهای بنگلادش و…

تنها کشورهایی که 6 فصل دارند! +عکس