تلخ ترین خنده تاریخ جهان! +عکس

تلخ ترین خنده تاریخ جهان! +عکس
کودکان کُرد در صف زنده به گور شدن در عملیات معروف به انفال در سال ۱۹۸۸ ؛ کودکان معصومی  که بی خبر از همه جا با چهره ای خندان در…

تلخ ترین خنده تاریخ جهان! +عکس