تفاوت عجیب کره شمالی و کره جنوبی در شب! +عکس

تفاوت عجیب کره شمالی و کره جنوبی در شب! +عکس
تصویر ماهواره ای از دو کشور کره شمالی و جنوبی در شب را مشاهده می کنید، طبق قوانین کشور کره شمالی، در ساعت ۹ خاموشی اعلام شده و تمامی چراغ…

تفاوت عجیب کره شمالی و کره جنوبی در شب! +عکس