تصویر و جمله‌ای معنادار در اینستاگرام حسن روحانی

تصویر و جمله‌ای معنادار در اینستاگرام حسن روحانی
انتخاب -حسن روحانی در تازه ترین پست اینستاگرامی‌اش تصویری از آیت‌الله هاشمی را منتشر کرده و نوشته است؛ ما مخالف حصر ایرانیم، ما راهمان را انتخاب کرده ایم، راه ما آزادی است.

تصویر و جمله‌ای معنادار در اینستاگرام حسن روحانی