تصویر هوایی بسیار زیبا از آرامگاه خیام در نیشابور

تصویر هوایی بسیار زیبا از آرامگاه خیام در نیشابور
تصویر هوایی بسیار زیبا از آرامگاه خیام در نیشابور را مشاهده می کنید. خیام نیشابوری همه‌ چیزدان، فیلسوف، ریاضی‌دان، ستاره‌ شناس و رباعی سرای ایرانی در دورهٔ سلجوقی می باشد….

تصویر هوایی بسیار زیبا از آرامگاه خیام در نیشابور