تصویری قدیمی و جالب از منصوریان و قلعه نویی در کنار فتح الله زاده!

تصویری قدیمی و جالب از منصوریان و قلعه نویی در کنار فتح الله زاده!
علی فتح الله زاده مدیرعامل ابی پوشان پایتخت تصویری زیرخاکی از علیرضا منصوریان و امیر قلعه نویی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد!

تصویری قدیمی و جالب از منصوریان و قلعه نویی در کنار فتح الله زاده!