تصویری جالب از میدان ولیعصر در دهه ۱۳۵۰

تصویری جالب از میدان ولیعصر در دهه ۱۳۵۰
میدان ولیعصر یکی از میدان‌ های اصلی پایتخت بوده است که در نقطه برخورد خیابان ولی‌عصر، بلوار کریمخان زند و بلوار کشاورز قرار گرفته‌ است.

تصویری جالب از میدان ولیعصر در دهه ۱۳۵۰