تصاویر پایگاه های موشکی انصارالله در صعده

تصاویر پایگاه های موشکی انصارالله در صعده
مجله خبری دوستان : قدرت نظامی انصار الله یمن توانسته است دشمن صعودی صهیونستی را وادار به عقب نشینی کند ، پایگاه های موشکی انصارالله در منطقه صعده یکی از…

تصاویر پایگاه های موشکی انصارالله در صعده