تصاویر: نمایشگاه فصلی گل و گیاه تهران

تصاویر: نمایشگاه فصلی گل و گیاه تهران
نمایشگاه گل و گیاه روز گذشته در بوستان گفتگو تهران دایر شد. سالانه از کشورمان ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار گل به دیگر کشورها صادر می شود. در ادامه تصاویر…

تصاویر: نمایشگاه فصلی گل و گیاه تهران