تصاویر: قورباغه های آکروباتیک!

تصاویر: قورباغه های آکروباتیک!
حرکات نمایشی قورباغه های آکروبات باز در باغی در جاکارتای اندونزی، به سوژه بازدیدکنندگان تبدیل شده بود. به گزارش ایران آنلاین به نقل از دیلی میل، «تانتو یانسن» عکاس حیات…

تصاویر: قورباغه های آکروباتیک!