تصاویر : علاقه روس ها برای تماشای تعزیه امام حسین

تصاویر : علاقه روس ها برای تماشای تعزیه امام حسین
مجله خبری دوستان : در دوران ناصرالدین شاه قاجار اعضای سفارت روسیه از طرفداران نشستن پای تعزیه و عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بودند و برای…

تصاویر : علاقه روس ها برای تماشای تعزیه امام حسین