تصاویر : رویارویی خودروهای آبپاش با معترضان ونزوئلایی‎

تصاویر : رویارویی خودروهای آبپاش با معترضان ونزوئلایی‎
در طی اعتراضات دو ماه گذشته در ونزوئلا، نیروهای ضد شورش برای مقابله با تظاهر کنندگان از خودروهای آبپاش استفاده می کنند.

تصاویر : رویارویی خودروهای آبپاش با معترضان ونزوئلایی‎