تصاویر: استقبال از ماه مبارک رمضان

تصاویر: استقبال از ماه مبارک رمضان
در آستانه ماه مبارک رمضان اهالی محل و خادمین مسجد در آخرین روزهای ماه شعبان گرد هم آمده و مسجد را برای ماه رمضان آماده می نمایند و در بازار…

تصاویر: استقبال از ماه مبارک رمضان