تصاویر: آتش نشانان حادثه برج گرنفل لندن

تصاویر: آتش نشانان حادثه برج گرنفل لندن
آتش سوزی شدید ساختمان گرنفل لندن  از ساعات ابتدایی امروز شروع شده و خسارات جانی و مالی زیادی را برجای گذاشته است، ۲۰۰ اتش نشان برای مهار این اتش سوزی…

تصاویر: آتش نشانان حادثه برج گرنفل لندن