تصاویری دیدنی از پاتخت زغال اخته در ایران!

تصاویری دیدنی از پاتخت زغال اخته در ایران!
هیر پایتخت زغال اخته ایران است. اخته زغال یا زغال اخته میوه‌ای ست که طرفداران زیادی در ایران دارد و اغلب منتظر فصل رسیدنش هستند. تصاویری دیدنی از پاتخت زغال…

تصاویری دیدنی از پاتخت زغال اخته در ایران!