تصاویری بسیار زیبا از کشور ولز

تصاویری بسیار زیبا از کشور ولز
سیمون کیچن، عکاس و سمتند ساز بین المللی با سفر به کشور ولز، تصاویری بسیار زیبا از مناطق طبیعی این کشور ثبت کرده است. این کشور از پادشاهی‌ های پیشین است که امروزه به همراه انگلستان و اسکاتلند و ایرلند شمالی کشور بریتانیا را تشکیل می‌دهند. مرکز ولز شهر کاردیف…

تصاویری بسیار زیبا از کشور ولز