تصاویری از دختر جوان آمریکایی که قربانی اسیدپاشی شدند

تصاویری از دختر جوان آمریکایی که قربانی اسیدپاشی شدند
۴ گردشگر دختر آمریکایی روز گذشته در شهر مارسی فرانسه مورد اسیدپاشی قرار گرفتند. چهار گردشگر آمریکایی روز گذشته (یکشنبه) در ایستگاه قطار سنت چارلز در شهر مارسی فرانسه مورد…

تصاویری از دختر جوان آمریکایی که قربانی اسیدپاشی شدند