تصاویری از آتش سوزی در گاوداری نهاوند

تصاویری از آتش سوزی در گاوداری نهاوند
مجله خبری دوستان : در اثر حادثه آتش سوزی که در یکی از واحدهای دامداری در نهاوند همدان چند گاو شیری تلف شدند و دیوارها و سقف این دامداری تخریب…

تصاویری از آتش سوزی در گاوداری نهاوند