ترس داعش از زنان رزمنده کُرد

ترس داعش از زنان رزمنده کُرد
زنان رزمنده کرد پا به پای مردان در جبهه های مبارزه بر علیه تروریست های تکفیری داعش در نقاط مختلف کشور سوریه می جنگند. شش سال است که جنگ در  سوریه ادامه دارد.  در این کشور هیچ زنی از این جنگ بدور نمانده است.  بعضی ها اسلحه به دست گرفتند…

ترس داعش از زنان رزمنده کُرد