ترامپ برجام را پاره نمی کند اما…

ترامپ برجام را پاره نمی کند اما…
ماتیس و دیگر مقامات آمریکایی می دانند که تجربه جنگ عراق فاجعه ای برای ایالات متحده بود و تنها قدرت بزرگ جهان نیازی به آغاز یک جنگ جدید ندارد. اما در عین حال اینها می دانند که باید مانع از افزایش نفوذ ایران در منطقه شوند.

ترامپ برجام را پاره نمی کند اما…