ترامپ: ایران روح برجام را نقض می‌کند؛ این را تحمل نخواهیم کرد

ترامپ: ایران روح برجام را نقض می‌کند؛ این را تحمل نخواهیم کرد
دونالد ترامپ روز پنجشنبه و در حالی که به مقصد ایالت توفان زده فلوریدا در پرواز بود، در گفت‌وگو با خبرنگاران همراه خود در هواپیما بار دیگر ایران را به تخطی از «روح» توافق جامع هسته‌ای وین متهم کرد.

ترامپ: ایران روح برجام را نقض می‌کند؛ این را تحمل نخواهیم کرد